Skip to main content
0

Sol·licita informació

    Cirurgia Bariàtrica

    La Cirurgia Bariàtrica és prescita en casos d’Obesitats Mòrbides mitges i extremes. La majoria de Tècniques són restrictives, és a dir, tenen com a objectiu restringir la capacitat gàstrica. D’altres, també busquen un efecte de malabsorció, actuant sobre els intestins i limitant d’assimilació de greixos.

    Close Menu